ΑΦΜ: 999849040
ΔΟΥ: Φ.Α.E. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 47, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105788500

Προφίλ Εταιρίας

Η εταιρεία ASD AE ιδρύθηκε το έτος 1991 ως ατομική επιχείρηση από τον Αλέξιο Σταυρούλια με κύριο αντικείμενο εργασιών τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας αξιολογήθηκε και εκτιμήθηκε από τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες και ιδιώτες. Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η διεύρυνση του αριθμού των συνεργαζομένων επιχειρηματιών και ιδιωτών οδήγησε στην μετατροπή της επιχείρησης στην Α.Ε.. Το αντικείμενο των εργασιών διευρύνθηκε και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, κατάστρωσης επιχειρηματικών σχεδίων και marketing επιχειρήσεων.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί